Programa

Drauge

Nepilnamečius vaikus auginantys tėvai rūpinimąsi savo emocine savijauta dažnai nustumia į šoną – dabar jiems svarbesni atrodo vaikų ar gyvenimo partnerių poreikiai, darbai, kitos pareigos. Taip bėga laikas, o susikaupę sunkumai, vienišumas vis labiau ima slėgti pečius.

Tam, kad sudėtingą etapą išgyventi būtų lengviau, pagalbą ir palaikymą tėvams teikia programa „Drauge“.

Savanoriai vaikams VŠĮ © Visos teisės saugomos

Programos tikslas.

  • Mažinti patiriamą vienišumą ir į programos dalyvio gyvenimą atvesti bent vieną žmogų, kuriam nuoširdžiai rūpi, kaip jis jaučiasi.
  • Tuo pačiu programa siekiama parodyti, kaip svarbu tėvams pasirūpinti savo emocine savijauta tam, kad laiminga būtų visa šeima.

Dalyvavimas programoje yra nemokamas, o visa apie save pateikta informacija yra konfidenciali.

Kam skirta programa?

Programoje „Drauge“ laukiami moterys ir vyrai, kurie turi nepilnamečių vaikų ar jų laukiasi, ir šiuo metu išgyvena sudėtingą gyvenimo etapą, jaučiasi vieniši. 

Nesvarbu, su kokia problema kasdienybėje susiduria asmenys – per mažų jų niekada nebūna.

Svarbu tik tai, kad programos dalyvis turėtų noro ir galimybių programoje dalyvauti metus laiko bei su savanoriu susitikti 1 kartą per savaitę 2 valandoms. 

Programos eiga

Susipažinimas

Programos metu susipažįsta du žmonės – programos dalyvis ir savanoris. Pastarasis dažnu atveju pats yra išgyvenęs sudėtingą gyvenimo etapą, tačiau šiuo metu jaučiasi pakankamai stiprus, kad galėtų padėti tam, kuris jaučiasi vienišas ir nori sulaukti nuoširdaus palaikymo.

Individualūs susitikimai

Programos dalyvis ir savanoris gyvai susitinka 1 kartą per savaitę ir kartu praleidžia 2 val. Susitikimų metu emocinė parama teikiama kalbantis, vaikščiojant ar užsiimant kitomis veiklomis, kurios padeda stiprinti ryšį ir bendrauti.

Draugystės principai

Tarp savanorio ir programos dalyvio užsimezga draugiškas santykis, kuris yra grįstas abipuse pagarba, empatija ir konfidencialumu.

Tikslų siekimas

Pagrindinis programos tikslas yra palaikyti sunkiu gyvenimo laikotarpiu ir suteikti emocinę paramą. Taip pat programos dalyvis su savanoriu kartu ieško galimų problemų sprendimo būdų, vienas su kitu dalijasi savo patirtimi, tariasi svarbiais klausimais.

Tikslų siekimas

Pagrindinis programos tikslas yra palaikyti sunkiu gyvenimo laikotarpiu ir suteikti emocinę paramą. Taip pat programos dalyvis su savanoriu kartu ieško galimų problemų sprendimo būdų, vienas su kitu dalijasi savo patirtimi, tariasi svarbiais klausimais.

Koordinavimas

Kaip ir kiekvienoje draugystėje, tarp programos dalyvio ir savanorio gali kilti įvairių iššūkių, nesusikalbėjimų. Šiuos dalykus gali padėti išspręsti programos koordinatorius, kuris konsultuoja, atsako į iškilusius klausimus ir lydi visos programos metu.

Bendravimas

Programos dalyviai ir savanoriai bendrauja gyvai, taip pat pagal abiejų poreikį bei galimybes pasitelkia ir kitas bendravimo formas – skambučius, žinutes ar laiškus.

Programa vykdoma šiuose
miestuose

  • Vilniuje
  • Kaune
  • Klaipėdoje
  • Šiauliuose
  • Panevėžyje