You are currently viewing Programos dalyvė

Programos dalyvė

„Esu dėkinga, kad esi mano gyvenime, nes nežinau, kaip ištverčiau šitą sunkų laikotarpį“.