You are currently viewing Programos dalyvė

Programos dalyvė

„Dalyvavimas programoje man buvo lyg iššūkis pačiai sau. Anksčiau viską laikiau savyje, problemas spręsdavau pati ir galvojau, kad naujos draugystės vyresniame amžiuje yra neįmanomos. Tačiau mano įsitikinimai griuvo ir dabar galiu drąsiai sakyti, jog nebaisu garsiai kalbėti apie savo problemas, prašyti pagalbos ir ją priimti iš kitų.“