Priminti vėliau

Paramos gavėjo kodas: 305017992

  1. Prisijunkite prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos EDS. Nuoroda
  2. Šone kairėje pasirinkite “Pildyti formą”.
  3. Laukelyje „Formos kodas” įrašykite FR0512 ir užpildykite formą pagal žemiau pateiktus duomenis.
  4. Paramos gavėjo kodas – 305017992.
  5. Paramos gavėjas – VšĮ „Savanoriai vaikams“.
  6. „Mokesčio dalies dydis (procentais)“ – 1,2 % ar mažiau.
  7. „Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio“ – 5 metai ar mažiau.
  8. Užpildytus duomenis patvirtinkite ir spauskite „Formuoti prašymą“.

Kad nė vienas neliktų vienišas!

VšĮ „Savanoriai vaikams“ tikslas – kad nė vienas neliktų vienišas. Kartu galime pasiekti, kad vieniši vaikai ar suaugę, išgyvenantys sudėtingą gyvenimo etapą, gautų jiems taip reikalingą emocinę paramą.

Jūsų suaukotos lėšos yra skiriamos savanorystės programų (iniciatyvos „Niekieno vaikai“, savanorystės programos krizių centruose ir programos „Drauge“) koordinavimui, savanorių atrankoms, mokymams, palaikymui, veiklos priemonėms.